Културни институти

Център за подкрепа на личностното развитие

ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ - СТАРА ЗАГОРА

 

НАПРАВЛЕНИЕ . ИЗКУСТВО И КУЛТУРА .


ФОЛКЛОРЕН АНСАМБЪЛ „ТРАЯНЦИ" хореограф Росица Христова, корепетитор Митко Костов и инструменталист Начо Влайков
За деца от 7 до 14 г. и младежи от 14 до 19 години
ФОРМАЦИЯ ЗА ФОЛКЛОРНО ПЕЕНЕ към ансамбъл „ТРАЯНЦИ" с ръководител и диригент Начо Влайков
За деца и младежи от 6 до 19 години
ШКОЛА „ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА" с ръководител Юлия Славова
За деца от 6 до 13 г. и „ТЕКСТИЛ" за младежи 15 – 17 години
ШКОЛА „ЖИВОПИС" с ръководител Тошо Стефанов
За деца и младежи от 6 до 13 години
ШКОЛА „МАЛКА ПЛАСТИКА" с ръководител Слави Славов
За деца и младежи от 6 до 13 години
ШКОЛА ПО ЛАТИНОАМЕРИКАНСКИ ТАНЦИ с ръководител и хореограф Цветанка Владева
За деца и младежи от 6 до 12 години за попълване на групите
МАЖОРЕТЕН СЪСТАВ с ръководител и хореограф Цветанка Владева
За МЛАДЕЖИ от 13 до 17 години за попълване на групите
БАЛЕТНА ФОРМАЦИЯ „МАРГАРИТКИ" с ръководител и балетен педагог Радост Младенова
За деца от 5 до 8 години за попълване на групите
ВОКАЛНА СТУДИЯ „ТРАЯНА ГЛАС" с ръководител и музикален педагог Лиляна Дойчева
За деца и младежи от 7 до 17 години за попълване на групите
ЛИТЕРАТУРЕН КЛУБ „БЕЗ ЗАГЛАВИЕ" с ръководител Мария Донева
За младежи от 14 до 20 години
ДЕТСКА ТЕАТРАЛНА ШКОЛА с ръководител Биляна Райнова
За деца от 8 до 13 години
ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ТЕАТРАЛНА ТРУПА с ръководител Станислав Станев
За младежи от 14 до 22 години

 

НАПРАВЛЕНИЕ . НАУКА, ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ .
ФОРМИ ЗА РАБОТА С ДЕЦА през 2015 - 2016 година
Астрономическата обсерватория предлага, методическа помощ на учители и ръководители на проекти
за работа с талантливи деца в областта на природните науки и беседи за ученици според учебните програми по физика и астрономия, човек и природа, химия и екология, география, биология, история и философия.
Учителите по отделните учебни предмети могат да заявят посещение за подходяща тема в удобен ден и час. Ръководителите на извънкласни форми могат да провеждат системно или чрез отделна заявка за посещение в Обсерваторията своите занятия.
Астрономическата обсерватория предлага свои извънучилищни форми за учебната 2015-2016 година:
ЗВЕЗДНА РАБОТИЛНИЦА за деца 6 -10 години
Клуб АСТРОНОМИ-ЛЮБИТЕЛИ за деца 11-14 години и младежи 15 – 19 години
КОСМИЧЕСКА ФИЗИКА 17-19 години индивидуално по уговорка
ПРИРОИЗСЛЕДОВАТЕЛ 11-19 години индивидуално по уговорка
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ 11-19 години индивидуално по уговорка
ФОТО И 15-19 години индивидуално по уговорка
АСТРОФОТОГРАФИЯ
ПРОМЕНЛИВИ ЗВЕЗДИ 15-19 години индивидуално по уговорка
МЕТЕОРНИ ПОТОЦИ 15-19 години индивидуално по уговорка
АСТРО-ОЛИМПИАДА 11-19 години индивидуално по уговорка
Участието във всички извънучилищни форми на Астрономическата обсерватория, методическата помощ за учителите и беседите за ученици по учебния материал са БЕЗПЛАТНИ.

 


НАПРАВЛЕНИЕ . ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ .


КЛУБ „ДЕБАТИ" с ръководител Станка Стойчева
За младежи от 14 до 19 години
КЛУБ „МЛАД ЖУРНАЛИСТ" с ръководител Розалина Карамалакова
За младежи от 14 до 19 години
МЛАДЕЖКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ с ръководител Искра Иванова
За младежи от 14 до 19 години
УЧАСТИЕТО В ДЕЙНОСТИТЕ НА МЛАДЕЖКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ и КЛУБ „Млад Журналист" е целогодишно. Кампаниите и форумите са инициирани от младежите и са съобразени с интересите и потребностите им.
НОВИ ФОРМИ ЗА 2015 – 2016 година
КЛУБ „МЛАД ЕКСПЕРИМЕНТАТОР" с ръководител Мариана Стоянова
За деца от 10 до 13 години
КЛУБ „НЕСТАНДАРТНА МАТЕМАТИКА" с ръководител Недялка Христозова
За деца от 11 до 13 години
КЛУБ ЗА ХИП – ХОП ТАНЦИ с ръководител София Нанева
За младежи от 14 до 19 години
УЧАСТИЕТО НА ДЕЦАТА И МЛАДЕЖИТЕ ВЪВ ВСИЧКИ ФОРМИ Е БЕЗПЛАТНО.
ЗАНЯТИЯТА СА СЪОБРАЗЕНИ СЪС СВОБОДНОТО ВРЕМЕ НА ДЕЦАТА И МЛАДЕЖИТЕ И ПРЕЗ ВАКАНЦИИТЕ.

 

ЗАПИСВАНЕТО ЗАПОЧВА СЛЕД 20.09. 2015 ГОДИНА – всеки работен ден от 8.30 до 17.30 часа в сградата на ЦЕНТЪР ЗА НАУКА, КУЛТУРА И ИЗКУСТВО на ул. „Захарий Княжески" № 71, ет. 3
ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 042 629062, 042 638698, 042 639974, 042 643183
и на www.cnki-sz.com

 

ЗАПОВЯДАЙТЕ ПРИ НАС! НИЕ ВИ ОЧАКВАМЕ!

 

 

Музей „Литературна Стара Загора“

Музей „Литературна Стара Загора“

Общински духов оркестър

Общински духов оркестър

Радио Стара Загора

Радио Стара Загора

Регионална библиотека „Захари Княжески“

Регионална библиотека „Захари Княжески“

Библиотека Родина

Библиотека Родина