Посетете новия туристически сайт на Стара Загора

trans

Не пропускайте

Туристически маршрути в Стара Загора

РАЗГЛЕДАЙТЕ АНТИЧНОТО НАСЛЕДСТВО НА ТРАКИЯ

trans

Център за подкрепа на личностното развитие

ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ - СТАРА ЗАГОРА

 

НАПРАВЛЕНИЕ . ИЗКУСТВО И КУЛТУРА .


ФОЛКЛОРЕН АНСАМБЪЛ „ТРАЯНЦИ" хореограф Росица Христова, корепетитор Митко Костов и инструменталист Начо Влайков
За деца от 7 до 14 г. и младежи от 14 до 19 години
ФОРМАЦИЯ ЗА ФОЛКЛОРНО ПЕЕНЕ към ансамбъл „ТРАЯНЦИ" с ръководител и диригент Начо Влайков
За деца и младежи от 6 до 19 години
ШКОЛА „ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА" с ръководител Юлия Славова
За деца от 6 до 13 г. и „ТЕКСТИЛ" за младежи 15 – 17 години
ШКОЛА „ЖИВОПИС" с ръководител Тошо Стефанов
За деца и младежи от 6 до 13 години
ШКОЛА „МАЛКА ПЛАСТИКА" с ръководител Слави Славов
За деца и младежи от 6 до 13 години
ШКОЛА ПО ЛАТИНОАМЕРИКАНСКИ ТАНЦИ с ръководител и хореограф Цветанка Владева
За деца и младежи от 6 до 12 години за попълване на групите
МАЖОРЕТЕН СЪСТАВ с ръководител и хореограф Цветанка Владева
За МЛАДЕЖИ от 13 до 17 години за попълване на групите
БАЛЕТНА ФОРМАЦИЯ „МАРГАРИТКИ" с ръководител и балетен педагог Радост Младенова
За деца от 5 до 8 години за попълване на групите
ВОКАЛНА СТУДИЯ „ТРАЯНА ГЛАС" с ръководител и музикален педагог Лиляна Дойчева
За деца и младежи от 7 до 17 години за попълване на групите
ЛИТЕРАТУРЕН КЛУБ „БЕЗ ЗАГЛАВИЕ" с ръководител Мария Донева
За младежи от 14 до 20 години
ДЕТСКА ТЕАТРАЛНА ШКОЛА с ръководител Биляна Райнова
За деца от 8 до 13 години
ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ТЕАТРАЛНА ТРУПА с ръководител Станислав Станев
За младежи от 14 до 22 години

 

НАПРАВЛЕНИЕ . НАУКА, ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ .
ФОРМИ ЗА РАБОТА С ДЕЦА през 2015 - 2016 година
Астрономическата обсерватория предлага, методическа помощ на учители и ръководители на проекти
за работа с талантливи деца в областта на природните науки и беседи за ученици според учебните програми по физика и астрономия, човек и природа, химия и екология, география, биология, история и философия.
Учителите по отделните учебни предмети могат да заявят посещение за подходяща тема в удобен ден и час. Ръководителите на извънкласни форми могат да провеждат системно или чрез отделна заявка за посещение в Обсерваторията своите занятия.
Астрономическата обсерватория предлага свои извънучилищни форми за учебната 2015-2016 година:
ЗВЕЗДНА РАБОТИЛНИЦА за деца 6 -10 години
Клуб АСТРОНОМИ-ЛЮБИТЕЛИ за деца 11-14 години и младежи 15 – 19 години
КОСМИЧЕСКА ФИЗИКА 17-19 години индивидуално по уговорка
ПРИРОИЗСЛЕДОВАТЕЛ 11-19 години индивидуално по уговорка
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ 11-19 години индивидуално по уговорка
ФОТО И 15-19 години индивидуално по уговорка
АСТРОФОТОГРАФИЯ
ПРОМЕНЛИВИ ЗВЕЗДИ 15-19 години индивидуално по уговорка
МЕТЕОРНИ ПОТОЦИ 15-19 години индивидуално по уговорка
АСТРО-ОЛИМПИАДА 11-19 години индивидуално по уговорка
Участието във всички извънучилищни форми на Астрономическата обсерватория, методическата помощ за учителите и беседите за ученици по учебния материал са БЕЗПЛАТНИ.

 


НАПРАВЛЕНИЕ . ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ .


КЛУБ „ДЕБАТИ" с ръководител Станка Стойчева
За младежи от 14 до 19 години
КЛУБ „МЛАД ЖУРНАЛИСТ" с ръководител Розалина Карамалакова
За младежи от 14 до 19 години
МЛАДЕЖКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ с ръководител Искра Иванова
За младежи от 14 до 19 години
УЧАСТИЕТО В ДЕЙНОСТИТЕ НА МЛАДЕЖКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ и КЛУБ „Млад Журналист" е целогодишно. Кампаниите и форумите са инициирани от младежите и са съобразени с интересите и потребностите им.
НОВИ ФОРМИ ЗА 2015 – 2016 година
КЛУБ „МЛАД ЕКСПЕРИМЕНТАТОР" с ръководител Мариана Стоянова
За деца от 10 до 13 години
КЛУБ „НЕСТАНДАРТНА МАТЕМАТИКА" с ръководител Недялка Христозова
За деца от 11 до 13 години
КЛУБ ЗА ХИП – ХОП ТАНЦИ с ръководител София Нанева
За младежи от 14 до 19 години
УЧАСТИЕТО НА ДЕЦАТА И МЛАДЕЖИТЕ ВЪВ ВСИЧКИ ФОРМИ Е БЕЗПЛАТНО.
ЗАНЯТИЯТА СА СЪОБРАЗЕНИ СЪС СВОБОДНОТО ВРЕМЕ НА ДЕЦАТА И МЛАДЕЖИТЕ И ПРЕЗ ВАКАНЦИИТЕ.

 

ЗАПИСВАНЕТО ЗАПОЧВА СЛЕД 20.09. 2015 ГОДИНА – всеки работен ден от 8.30 до 17.30 часа в сградата на ЦЕНТЪР ЗА НАУКА, КУЛТУРА И ИЗКУСТВО на ул. „Захарий Княжески" № 71, ет. 3
ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 042 629062, 042 638698, 042 639974, 042 643183
и на www.cnki-sz.com

 

ЗАПОВЯДАЙТЕ ПРИ НАС! НИЕ ВИ ОЧАКВАМЕ!