Печатни издания на ТИЦ - Стара Загора

В Туристически информационен център - Стара Загора може да намерите нашите печатни издания на английски, немски, руски и български език:

  • Стара Загора

stara-zagora-brochure