Юропен Старс

Улица: бул. " Патриарх Евтимий " 97, ет. 2
Пощ. код: 6000
Град: Стара Загора
Телефон: 042 650 505
Факс: 042 650 505
europeanstars@abv.bg
Лице за контакти: Кирил Вълчев
Местоположение на картата: