парк "А. Стамболийски"

Пощ. код: 6000
Град: Стара Загора
Местоположение на картата: