Юропен Старс
Улица: бул. " Патриарх Евтимий " 97, ет. 2
Телефон: 042 650 505
Факс: 042 650 505
Лице за контакти: Кирил Вълчев