Пещери

Пещерите в района на Сърнена гора са неголеми, но с уникална биоценоза, с разнообразно и интересно видово богатство, с наличие на фосили в пещерните отложения. Особен интерес представляват за спелеолози и ботаници.

Не са пригодени за туристически посещения и проникването в тях става само с опитни водачи от клуба по пещерен туризъм към Туристическо дружество “Сърнена гора”. 

Пещери в източната част на Сърнена гора

  • Змейова дупка (изходен пункт с.Змеево)
  • Депсиза
  • Тончови дупки
  • Ямата
  • Ковачева дупка (изходни пунктове с.Братя Кунчеви и с.Оряховица)

Пещери в райoна на селата Старозагорски минерални бани, Казанка, Остра могила и Сулица

 

  • Меча дупка
  • Мечкина дупка
  • Image

    Цепнатината - намира се югоизточно от с. Остра Могила, на 5 м от шосето за Старозагорските бани. Проучена и картирана, с общата дължина на всички галерии - 151 м. Пещерата е от лабиринтен тип, развита изключително на един етаж. Относителната влажност на въздуха е 82-86%, а денивелацията на входа 4,5 метра. В най-ниската и част има малко езерце. Проникването в пещерата става само с водач и със специална екипировка. 

 

GPSGPS Координати:

Геогр. ширина: 42.460091667

Геогр. дължина: 25.471180556