“Изворът да не пресъхва” детско-юношески фолклорен празник

   

izvoratdanepresahva.jpg

Община Стара Загора, читалището и кметството в с. Дълбоки организират детско-юношеския фолклорен празник „Изворът да не пресъхва – пролетни игри и обичаи 'Цветница".

Целта му е да приобщава децата към народните ценности, както и да се продължават и съхраняват българските автентични песни и обичаи.

izvoratdanepresahva4.jpg

 

izvoratdanepresahva2.jpg    izvoratdanepresahva3.jpg