Природа

im009559

Община Стара Загора е разположена на площ от 1019.37 км2. Част от територията й заема северните полета на Горнотракийската низина, а друга - южните склонове на Сърнена Средна гора, която е най-източният дял на Средна гора. Най-високата точка на Сърнена гора в района на общината е връх Морулей - 895 м, а над­мор­ската височина на равнин­ната част е в диапа­зона 150 - 180 м.

Климатът е преходно-континентален. Зимата е мека (средна януарска температура - 1оС), с краткотрайна снежна покривка, по-продължителна в района на Сърнена гора. Валежите са с пролетно-летен максимум и зимен минимум.

Реките, които протичат през територията на общината са къси и маловодни, по-значими от тях са: Сазлийка, приток на река Марица, Бедечка, която протича през Змейовския проход и Стара Загора, Банска река - в района на Старозагорските минерални бани.

Сърнена Средна гора се включва в екорегион Централен Балкан-юг. На територията й има обособени защитени местности и природни забележителности.