Посетете новия туристически сайт на Стара Загора

trans

Не пропускайте

РАЗГЛЕДАЙТЕ АНТИЧНОТО НАСЛЕДСТВО НА ТРАКИЯ

trans

Змееви дупки

Скално образувание, представляващо малка карстова пещера, обявена за природна забележителност. Намира се в землището на с. Змейово, община Стара Загора. Площ: 1 ха. 

Легендата разказва, че в стари времена в пещерата живял Змей-горянин, който имал изгора в селото. Щом решавал да я навести, по притъмнялото небе просветвали светкавици и кънтели гръмотевици.

 

GPSGPS Координати:

Геогр. ширина: 42.508394444

Геогр. дължина: 25.635138889