Посетете новия туристически сайт на Стара Загора

trans

Не пропускайте

Туристически маршрути в Стара Загора

РАЗГЛЕДАЙТЕ АНТИЧНОТО НАСЛЕДСТВО НА ТРАКИЯ

trans

Музей на религиите


 11.Музей на религиите малък размер  Единствената оцеляла сграда след опожаряването на града през Руско-турската Освободителна война. Обявена за архитектурен паметник на културата, а стенописите за художествен паметник на културата от национално значение.Според строителния надпис изграждането е било завършено в края на 1409 г. При проведени археологически разкопки са разкрити основите на средновековна християнска църква и на тракийско светилище.
Култовият комплекс е реставриран по проект "Консервация, реставрация и експониране на Ески джамия и създаване на музей на религиите", изпълнен по Схема за безвъзмездна финансова помощ BG 161PO 001/3.1-01/2008 "Подкрепа за паметници на културата с национално и световно значение, допринасящи за устойчивото развитие на туризма" по ОПРР 2007-2013.

 

 Работно време: 

вторник- събота от 10.00 до 18.00ч.

почивни дни: неделя и понеделник

GPSGPS Координати:

Геогр. ширина: 42.425227778

Геогр. дължина: 25.629013889

 

 

musei-na-religiite

 

 

 

 

10.Музей на религиите малък размер 3