Места за посещение

Няма статии в тази категория. Ако се показват подкатегории на тази страница, то те може да съдържат статии.

Подкатегории

 • Места за посещение в Стара Загора

   

 • Места за посещение в селата на Сърнена гора

  selata

  Селата, разположени на територията на Сърнена гора, са интересни и привлекателни със спецификата на селския бит и съхранените традиции.

  Православните църковни празници се отбелязват от хората с обичаи и обреди запазени от стари времена: Рождество Христово – Коледа, Бабинден, Сирни Заговезни, Лазаровден и Цветница, Великден и много много други.

  Етнографските сбирки със събрани от селските къщи предмети от бита на старите българи, стопански сечива и носии ни връщат към едно отдавна отминало време. Тези малки музеи на народния бит могат да се видят в селата Оряховица, Дълбоки, Кирилово и Лозен.

  Гостоприемните хора на селата, благоприятния климат и красивата природа, културно-историческото наследство ще направят незабравимо всяко пътуване през Сърнена гора. Нископланинският релеф и добре развитата шосейна мрежа осигуряват добър достъп до планината и богати възможности за избор на туристически маршрути.

   
 • Старозагорски минерални бани