Природа

im009559.jpg

Община Стара Загора е разположена на площ от 1019.37 км2. Част от територията й заема северните полета на Горнотракийската низина, а друга - южните склонове на Сърнена Средна гора, която е най-източният дял на Средна гора. Най-високата точка на Сърнена гора в района на общината е връх Морулей - 895 м, а над­мор­ската височина на равнин­ната част е в диапа­зона 150 - 180 м.

Климатът е преходно-континентален. Зимата е мека (средна януарска температура - 1оС), с краткотрайна снежна покривка, по-продължителна в района на Сърнена гора. Валежите са с пролетно-летен максимум и зимен минимум.

Реките, които протичат през територията на общината са къси и маловодни, по-значими от тях са: Сазлийка, приток на река Марица, Бедечка, която протича през Змейовския проход и Стара Загора, Банска река - в района на Старозагорските минерални бани.

Сърнена Средна гора се включва в екорегион Централен Балкан-юг. На територията й има обособени защитени местности и природни забележителности.

Природа

im009559

Община Стара Загора е разположена на площ от 1019.37 км2. Част от територията й заема северните полета на Горнотракийската низина, а друга - южните склонове на Сърнена Средна гора, която е най-източният дял на Средна гора. Най-високата точка на Сърнена гора в района на общината е връх Морулей - 895 м, а над­мор­ската височина на равнин­ната част е в диапа­зона 150 - 180 м.

Климатът е преходно-континентален. Зимата е мека (средна януарска температура - 1оС), с краткотрайна снежна покривка, по-продължителна в района на Сърнена гора. Валежите са с пролетно-летен максимум и зимен минимум.

Реките, които протичат през територията на общината са къси и маловодни, по-значими от тях са: Сазлийка, приток на река Марица, Бедечка, която протича през Змейовския проход и Стара Загора, Банска река - в района на Старозагорските минерални бани.

Сърнена Средна гора се включва в екорегион Централен Балкан-юг. На територията й има обособени защитени местности и природни забележителности.

 

Спасителен център за диви животни

spasitelencentar

 Създаден през 1992 г. по инициатива на Федерация "Зелени Балкани", в сътрудничество с Техникума по Ветеринарна медицина и Тракийския университет, днес Центърът има статут на официален “Спасителен център”, съдействащ на Министерството на околната среда и водите по прилагане на закона за биологичното разнообразие. Член е на Световния съвет по рехабилитация на диви животни (IWRC).
Центърът развива образователни екологични младежки програми, приема посетители и доброволци от цялата страна.

Подкатегории

 • Флора и фауна
 • Защитени територии

   

 • Пещери

  Пещерите в района на Сърнена гора са неголеми, но с уникална биоценоза, с разнообразно и интересно видово богатство, с наличие на фосили в пещерните отложения. Особен интерес представляват за спелеолози и ботаници.

  Не са пригодени за туристически посещения и проникването в тях става само с опитни водачи от клуба по пещерен туризъм към Туристическо дружество “Сърнена гора”. 

 • Минерални води

  voda1Минералните извори са разположени в района на Старозагорските минерални бани. Водата излиза на повърхността с температура около 40°С и дебит 12 л/сек. от 1600 м дълбочина. Има лечебни свойства при заболявания на опорно-двигателния апарат, периферната нервна система, гинекологични, бъбречно-урологични, стомашно-чревни и чернодробно-жлъчни болести.Минералната вода е леко минерализирана, хипертермална с неутрална реакция. Съдържа хидрокарбонати, сулфати, калций, магнезий, силиций, флуор и други микроелементи.