Защитени територии

 

Дъбът на Гео Милев

Вековно дърво в двора на къща-музей “Гео Милев”, Стара  Загора - природна забележителност.

Вкаменената сватба

Скално образувание в землището на с. Медово, община Братя Даскалови - природна забележителност.

Змееви дупки

Скално образувание, представляващо малка карстова пещера, обявена за природна забележителност. Намира се в землището на с. Змейово, община Стара Загора. Площ: 1 ха. 

Кратер на вулкан

Природна забележителност - геоложко образувание, намиращо се в землището на с. Змейово, община Стара Загора. Площ: 1 ха.

 

GPSGPS Координати:

Геогр. ширина: 42.510702778

Геогр. дължина: 25.628786111

 

Дерменка

Защитена  местност, която съхранява характерни ландшафти и местообитания на редки и защитени растителни и животински видове. Намира се в землището на с. Славянин, община Братя Даскалови. Площ: 110.4 ха.

Каваклийка

Защитена  местност, която опазва вековни широколистни гори. Намира се в землището на с. Горно Ново село, община Братя Даскалови. Площ: 90 ха.

Старият чинар

ImageВековно дърво в парк  “Бедечка”, Стара  Загора - природна забележителност.

 

GPSGPS Координати:

Геогр. ширина: 42.438911111

Геогр. дължина: 25.637788889

Казането

Image

Природна забележителност - скално образувание, намиращо се в землището на с. Казанка, община Стара Загора. Площ: 1 ха.

 

GPSGPS Координати:

Геогр. ширина: 42.455983333

Геогр. дължина: 25.443047222

Милкини скали

ImageПриродна забележителност, представляваща изградено от дребнозърнести пясъчници скално образувание. Намира се в землището на с. Колена, община Стара Загора. Площ: 1 ха.