Demonstration tournament of Bagatur School for Ancient Bulgarian Matrial Arts School

PIC 3019

The Bagatur School for Ancient Bulgarian Martial Arts organises demonstration tournaments to present typical combat techniques and weapons, historical and folklore tales, rites, dances and games which were performed by our ancestors - Bulgarians, Thracians, Slavs

 

At the end of each performance, spectators are invited to ride horses, examine the weapons, or try any of the presented combat techniques.

URL: www.baga-tur.com

Phone: +359 886763129

 

PIC 3017

PIC 3018

bagatur11

bagatur12

bagatur13

 

 

 

 

В началото на месец май членовете на фотоклуб Паралакс, София с ръководител Николай Трейман избраха да открият непознати за тях места в района на Стара Загора.

В снимките, които ни изпратиха виждаме през техните очи лицата на хората, които са срещали и местата, на които са били.

Автори: Цочо Бояджиев и Ивелина Берова